World Garden Cities Conference 2024: de presentaties
Featured

World Garden Cities Conference 2024: de presentaties

Tijdens de World Garden Cities Conference in 2024 keken de organisatoren terug naar 1924 – toen de eerste Tuinstadconferentie werd gehouden in Amsterdam – en vooruit naar 2124: hoe kunnen groene steden zorgen voor betaalbare huisvesting voor iedereen?

In twee dagen werden de gasten van over de hele wereld getrakteerd op in totaal 20 sprekers (onder leiding van twee fantastische moderators), een korte film en een concert. Daarnaast konden ze ook deelnemen aan een van de in totaal zeven excursies naar de tuinsteden in Amsterdam Noord en Amsterdam West, Utrecht en Hilversum.

De Presentaties

Alle presentaties (in het Engels) van Dag 1 van de conferentie in Het Ketelhuis, georganiseerd door Museum Het Schip, kunnen hier bekeken worden!

Introduction by moderator Pepijn Bakker.

 

Anne-Jo Visser – Director Federation Social Housing Associations Amsterdam
Word of welcome.

 

Katy Lock – Director – Communities (FJ Osborn Fellow) Town and Country Planning Association (TCPA) and board member of the International Federation of Housing Planning (IFHP)
The Garden City movement today and the modern implementation of the Garden City Principles.

 

Hilde Blank – CEO/partner BVR, office for spatial design, and chair Van Eesteren – Fluck & Van Lohuizen foundation
Back to the future, why garden cities are more relevant than ever.

 

Charlotte Griffioen – Director and Principal Architect MVSA
The future of Garden Cities: High-rise buildings as vertical forests and parks.

 

Forum with all the presenters

 

 

Impressies van Dag 1

 

WGC Marcel Westhoff IMG 1129Dag 1 begon met presentaties in Het Ketelhuis.

WGC Marcel Westhoff IMG 1135Coffee break en netwerken in Het Ketelhuis.

WGC Marcel Westhoff IMG 1148Excursie naar de tuinsteden van Amsterdam Noord: de achterzijde van Het Zonnehuis.

WGC Marcel Westhoff IMG 1153Bezoek aan het Van Eesteren Museum in Amsterdam-West.

 

Impressies van Dag 2

 

WGC Marcel Westhoff IMG 1160Dag 2 begon in EYE in Amsterdam.

WGC Marcel Westhoff IMG 1161Speech door Hugo de Jonge, de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

WGC Marcel Westhoff IMG 1162De speelse presentatie van het Interreg Shared-North² project.

WGC Marcel Westhoff IMG 1163Pitchen als een manier om de uitdagingen van de klimaatcrisis te bediscussiëren.

WGC Marcel Westhoff IMG 1166Een van de excursies naar Hilversum: bij een van 'Dudoks groene vingers'.

WGC Marcel Westhoff IMG 1168Willem Dudok's pièce de résistance: het raadhuis van Hilversum.

WGC Marcel Westhoff IMG 1178Slotopmeringen met Edwin Göbbels (wethouder van Hilversum) en Bent Madsen (president van Housing Europe).

WGC Marcel Westhoff IMG 1179Concert van composer Tim Kliphuis in het Muziekcentrum van de Omroep.