Artikelen

Featured

World Garden Cities Conference 2024: de presentaties

Tijdens de World Garden Cities Conference in 2024 keken de organisatoren terug naar 1924 – toen de eerste Tuinstadconferentie werd gehouden in Amsterdam – en vooruit naar 2124: hoe kunnen groene steden zorgen voor betaalbare huisvesting voor iedereen?

5-6 June World Garden Cities Conference 1924/2024

From 1924 to 2124: Look back and glimpse ahead

5-6 June 2024, we are celebrating the 100-year anniversary of the 1924 Garden City Conference in Amsterdam. We will look back at the first edition, and glimpse ahead to 2124!

World Garden Cities Conference: June 6

Day two of the conference will kick off in the EYE Film Museum in Amsterdam in the morning. In the afternoon, excursions will take you to the largest garden city of The Netherlands: Hilversum. 

World Garden Cities Conference: June 5

The first day of the conference will take place at Het Ketelhuis in Amsterdam in the morning, followed by excursions in the afternoon to various locations in Amsterdam or Utrecht.

Future Societies Lab: Havenstad and the Garden City Idea

Voor het derde jaar onderzochten studenten van de Universiteit van Amsterdam de ontwikkeling van het nieuwe Amsterdamse stadsdeel Havenstad en de manier waarop tuinstadideeën hier een plek kunnen krijgen. Ze richtten zich hierbij op twee specifieke gebieden: Coen- & Vlothaven, en Cornelis Douwes.

Bezoek Brusselse tuinsteden met nieuwe kaarten

ARAU heeft zojuist een nieuwe serie van drie verkennende kaarten gepubliceerd om - onder andere - de mooiste tuinsteden van Brussel te ontdekken.

Garden city vs Frank Lloyd Wright's Broadacre City: een vergelijking

Monica Cirstea, Roemeens architecte en schrijfster van de blog Dreams of an Architect, schreef een paar jaar geleden een artikel waarin ze het idee van een tuinstad vergeleek met Frank Lloyd Wrights ontwerp van Broadacre City.

Internationaal Stedebouwcongres Amsterdam 1924 (deel II verslag)

In 2024 is het 100 jaar geleden dat het Internationaal Stedebouwcongres in Amsterdam plaatsvond. Het uitgebreide rapport dat na de conferentie werd gepubliceerd kan hier online gelezen worden.

EcoResponsive Environments, article 4: Meshing-in land uses

Dit vierde artikel uit EcoResponsive Enviroments over het herontwerpen van de Tuinstad voor de problemen van vandaag, bereikt het stadium van het mengen van landgebruik in de meest positieve relaties met het langer durende raamwerk van kavels ontwikkeld in het derde artikel.

EcoResponsive Environments, article 3: Meshing-in Plots

In het derde artikel van EcoResponsive Enviroments over het herontwerpen van de tuinstad voor de problemen van vandaag, gaan ze verder met het uitleggen van hun complexe systeembenadering van hun RIBA-competitie-winnende plan voor de uitbreiding van 's werelds eerste tuinstad in Letchworth in het VK.

Tuinstadconferentie 2024

100 jaar later: de tuinstadconferentie keert terug naar Amsterdam & Hilversum

5-7 juni 2024 vieren we het 100-jarig jubileum van de tuinstedenconferentie in Amsterdam in 1924. We blikken terug op de eerste editie en kijken vooruit naar 2124!

Town & Country Planning Journals

Toegang tot historische uitgaven van de Town & Country Planning Journals, verspreid over een hele eeuw.

Symposium: garden cities for the 21st century

In 2022 organiseerde de Association régionale des cités-jardins d'Ile-de-France het internationale congres 'Tuinsteden voor de 21e eeuw', dat online te bekijken is.

Duurzaam Dudok?

Monumenten moeten de komende jaren duurzamer worden. Bij sociale woningbouw die ook een monumentale status heeft, kan de uitdaging erg groot zijn. In Hilversum zijn drie monumentale tuinwijken verduurzaamd, waarvan de meeste sociale huurwoningen.

Urban Lab 2023: Havenstad, the Marshalling yard and the garden city

Voor het tweede jaar hebben studenten van de master Urban and Regional Planning van de Universiteit van Amsterdam zich gebogen over de ontwikkeling van Havenstad, het nieuwe stadsdeel dat ten westen en noorden van Amsterdam ontstaat.

'Plannen over de grenzen heen': over de conferentie van 1924.

In de zomer van 1924 bezochten bijna 500 mensen uit 28 verschillende landen Amsterdam om zich te verdiepen in de stedenbouwkundige uitdagingen van hun tijd. Het artikel Plannen over de grenzen heen. Een vakgebied in wording op het Internationale Stedenbouwcongres van 1924 neemt het congres onder de loep, waar bijzondere aandacht werd besteed aan ideeën over regionale planning.

Gedeelde Idealen: De Tuinstadgedachte en de Amsterdamse School

Tuinstad- en Amsterdamse School-kenner Esther Kreikamp analyseerde de overeenkomsten tussen deze twee bewegingen die opkwamen aan het begin van de twintigste eeuw. Ze schreef een artikel over de gedeelde tijdsgeest, idealen en doelstellingen, de organisatievormen en de overeenkomsten in het totaalontwerp. 

Lees hier het artikel: Gedeelde Idealen: De Tuinstadgedachte en de Amsterdamse School

EcoResponsive Environments, artikel 2: Meshing Natural and Human Networks

In het tweede artikel van EcoResponsive Enviroments gaan zij door met het uitleggen van hun RIBA winnende plan voor de uitbreiding van Letchworth, 's werelds eerste tuinstad. 

Open PDF: EcoResponsive Environments - Artikel 2, Meshing Natural and Human Networks 

EcoResponsive Environments, artikel 1: Inleiding Reimagining the 21st century Garden City

Dit is het eerste van een serie korte artikelen van EcoResponsive Environments, (Artikel 1 Inleiding) die manieren zullen onderzoeken om de Garden City beweging opnieuw te verbeelden om de sociale, economische en milieuproblemen aan te pakken waarmee we vandaag de dag te maken hebben.

Het Londense architectuur en stedenbouwbureau is de winnaar van de internationale wedstrijd van de RIBA voor het uitbreidingsplan van tuinstad Letchworth.

Open PDF: EcoResponsive Environments - Artikel 1 Inleiding

Article De Tuinstadgedachte in Heemschut

De Tuinstadgedachte in het tijdschrift van Heemschut

Als onderdeel van ons internationale project over de Tuinstadgedachte heeft Alice Roegholt, de directeur van Museum Het Schip in Amsterdam, een artikel geschreven voor het tijdschrift van erfgoedvereniging Heemschut. Klik op onderstaande link om deze te lezen!

Alice Roegholt, De Tuinstadgedachte, Heemschut, de Erfgoedbeschermers, Jaargang 98, nr. 4 December 2021.

Havenstad, A vision for a contemporary World Garden City

De eerste ideeën voor de contouren van een nieuwe 'Haven-Stad' in Amsterdam zijn bekendgemaakt. In 2040 ontstaat een nieuwe stadswijk aan de west- en noordkant van Amsterdam, gelegen aan beide oevers van het IJ (zie de plannen voor de specifieke gebieden). De oude haven-, bedrijfs- en industriegebieden maken plaats voor een nieuw stedelijk/hoogbouwgebied met veel huizen en ruimten voor bedrijven. De schatting voor het aantal woningen is 40.000 tot 70.000. Ter vergelijking: dit is een geheel nieuwe stad met bijna evenveel inwoners als de Nederlandse stad Leiden. De nieuwe stadswijk zal een gemengde bestemming krijgen en volgens de plannen een sociaal diverse wijk. Maar wie zullen de nieuwe bewoners van deze stadswijk zijn en hoe zal een sterke en inclusieve gemeenschap gestimuleerd worden?

Samen met studenten van de Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de Universiteit van Amsterdam doken we in de ontwikkeling van Havenstad, en zij schreven een rapport over hun ideeën. Je kunt ze hier lezen! Open PDF: Havenstad, A vision for a contemporary World Garden City

Kijktip: ons symposium over utopie en stedenbouw met een focus op de Duitse architect Bruno Taut en de ontwikkeling van Haven-stad (inclusief een lezing van voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade). Zie het symposium hier