AFWC

AFWC

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bestaat sinds 1917 en is de belangenvereniging van alle aangesloten woningcorporaties in Amsterdam.

Type: Woningbouwcoöperatie
Specialisaties: Sociale huur
Oprichting organisatie: 1917
Website:
  
Land: Netherlands
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1062 DB
Adres: Derkinderenstraat 20 (5e etage)

Beschrijving

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bestaat sinds 1917 en is de belangenvereniging van alle aangesloten woningcorporaties in Amsterdam.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Stimuleren en onderhouden van netwerken namens onze leden
    Functioneren als lokaal en regionaal centrum voor kennis over de woningmarkt, waarbij gegevens worden verzameld over alle 15 corporaties in de Noordvleugel van de Randstad
    Verzamelen van relevante kennis over ontwikkelingen binnen en buiten de sector en deze delen met onze leden
    Belangenbehartiging bij relevante stakeholders
    Verlenen van gedeelde diensten

Samen willen we bijdragen aan goede en betaalbare huisvesting in Amsterdam. Mensen met een laag inkomen zijn onze primaire doelgroep. Wij werken aan betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen. Samen met de gemeente en sociale partners werken we ook aan leefbaarheid in wijken en woon- en zorgvoorzieningen.


Legenda