Housing Europe

Housing Europe

Housing Europe is de Europese Federatie van Publieke, Coöperatieve & Sociale Huisvesting.

Type: Woningbouwcoöperatie
Specialisaties: Sociale huur
Oprichting organisatie: 1988
Website:
  
Land: Belgium
Plaats: Brussel
Postcode: 1050
Adres: 18, Square De Meeus, Ixelles

Beschrijving

Housing Europe is de Europese Federatie van Openbare, Coöperatieve en Sociale Huisvesting. Opgericht in 1988, is het een netwerk van 46 nationale en regionale federaties die samen ongeveer 43.000 aanbieders van openbare, sociale en coöperatieve huisvesting in 25 landen verenigen. Samen beheren zij ongeveer 25 miljoen woningen. Sociale, publieke en coöperatieve huisvesters hebben een visie op een Europa dat toegang biedt tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen in gemeenschappen die sociaal, economisch en ecologisch duurzaam zijn en waar iedereen in staat wordt gesteld zich volledig te ontplooien.

 

 


Legenda