Bloemenbuurt Hilversum

Bloemenbuurt Hilversum
Hilversum, Netherlands

Onder Dudoks leiding zijn tot 1953 negenentwintig gemeentelijke complexen tot stand gebracht, waarvan de Bloemenbuurt de eerste was.

Type tuinstad: Woningbouwcorporatie
  
Land: Netherlands
Plaats: Hilversum
Bouwjaren:
1915 Start construction
  
Opdrachtgever: Municipality of Hilversum (own 'woningbedrijf') + various housing associations
Vervaardiger:
Multiple
Beschermd stadsgezicht: Ja
Algemene staat van de tuinstad: Goede staat

Algemene beschrijving

Hilversum is de enige stad in Nederland die in de eerste helft van de twintigste eeuw als een grootschalige tuinstad werd ontwikkeld. Ze heeft een overvloed aan natuur, sociale voorzieningen en hoogstaande architectuur en stedenbouw. Door verschillende uitbreidingen in de vorm van tuinwijken is architect Willem Marinus Dudok erin geslaagd de stad tot een samenhangende tuinstad te smeden en tegelijk een landelijk karakter te behouden. Onder zijn leiding zijn tot 1953 negenentwintig gemeentelijke complexen tot stand gebracht, waarvan de Bloemenbuurt de eerste was.

Architectuur / Stedenbouw

Een relatief groot deel van de beschikbare ruimte besteedde Dudok aan plantsoenen en speelvelden. Door poortgebouwen en in- en uitspringende gevelwanden werd afwisseling tussen open en besloten straten aangebracht. Met pleintjes en hofjes werd de sociale samenhang bevorderd, iets waar ook de centraal gelegen openbare gebouwen aan bijdroegen. Zo kreeg de buurt het karakter van een klein dorp.

Bronnen

Partijen


Legenda


Relaties

Hilversum

Hilversum
Hilversum, Netherlands

Woningbouwcorporatie