Hilversum Tuinwijk Oost

Hilversum Tuinwijk Oost
Hilversum, Netherlands

Hilversum Oost is een groene woonkern met veel arbeiderswoningen in een groene omgeving.

Type tuinstad: Woningbouwcorporatie
  
Land: Netherlands
Plaats: Hilversum
Bouwjaren:
1927 Start construction
1964 Completion
  
Opdrachtgever: Municipality of Hilversum
Vervaardiger:
Multiple
Beschermd stadsgezicht: Ja
Algemene staat van de tuinstad: Goede staat

Algemene beschrijving

'Hilversum Oost is een waardevol gebied voor de identiteit van de stad als woonkern in een groene omgeving. Het heeft een bijzondere stedelijke structuur met waardevolle wooncomplexen en bijzondere gebouwen. Met voorbeelden van vroege volkshuisvesting, enkele arbeiderscomplexen uit de jaren 1920 en een groot aantal woningen voor de middenklasse uit de jaren 1930, biedt het gebied een overzicht van hoe Hilversum in de eerste helft van de twintigste eeuw groeide. De naoorlogse aanleg van het Kamrad is een verdere ontwikkeling van Dudoks ideeën over de beëindiging van de stad, die de basis vormden voor de bijzondere verweving van stad en natuur waarmee het groen tot diep in de wijk doordringt.' (Uit: Steengoed Hilversum, Visie Beschermd Stadsgezicht Hilversum Tuinwijk-Oost, (2012) vertaling van pagina 53)

Architectuur / Stedenbouw

‘De stedenbouwkundige hoofdstructuur bestaat uit ceintuurbanen, die het gebied begrenzen en de radialen, die de natuur de stad inbrengen. Daartussen liggen de woonstraten, die een besloten karakter hebben door het gebogen beloop en het afwisselende straatbeeld. De samenhang tussen hoofdstructuur en verkaveling wordt versterkt door de eenduidige en evenwichtige architectuur. In het bebouwingsbeeld zijn de drie uitvoeringsfasen van het stedenbouwkundig ontwerp van Dudok duidelijk herkenbaar bewaard gebleven. In het zuidelijk deel overheerst de complexmatige opzet, gebaseerd op de tuinstadgedachte. Ten noorden daarvan is de rechtlijniger opzet van de bebouwing uit de periode 1933-1940 duidelijk te herkennen en het Kamrad vormt de naoorlogse afronding van het gebied. De bebouwing is grotendeels ontworpen in typische Dudok-stijl met invloed van de Amsterdamse School, De Stijl/Functionalisme en F.L. Wright. De bebouwing van het Kamrad is karakteristiek voor het naoorlogse oeuvre van Dudok. De karakteristieke schoolgebouwen fungeren als oriëntatiepunten in de wijk.’

Hilversum Oost Marcel Westhoff Naamloos panorama 1Orionlaan. Links vooroorlogse bouw, rechts het naoorlogse Kamrad.

Bronnen

Partijen


Legenda


Relaties

Hilversum

Hilversum
Hilversum, Netherlands

Woningbouwcorporatie