Killester Garden Village

Killester Garden Village
Dublin, Ireland

Killester Garden Village in Dublin, Ierland, is de grootste Ierse woonwijk voor ex-militairen uit de Eerste Wereldoorlog op het eiland Ierland, met in totaal 289 huizen. Het landgoed is gebouwd vanuit het 'Garden City' concept met als doel het welzijn van deze terugkerende Ierse veteranen uit de Grote Oorlog die zich hier vanaf 1923 met hun gezinnen vestigden, in een perfecte mix van natuur en stad. Het landgoed is een semi-landelijk ontwerp met lage dichtheid, met grote gemeenschappelijke ruimten en grote achtertuinen. Het werd gebouwd van 1920-1923 onder zowel Brits als Iers bestuur en toevoegingen aan het landgoed, waaronder een extra deel en een gemeenschapshuis met de naam Legion Hall, werden begin jaren 1930 toegevoegd.

Killester Garden Village is een semi-landelijk, laagbouwproject met grote gemeenschappelijke ruimten en grote achtertuinen. De Killester Colony zorgde voor 'Homes For Heroes'.

Type tuinstad: Woningbouwcorporatie
  
Land: Ireland
Plaats: Dublin
Adres: Killester Garden Village
  
Bouwjaren:

Het begin van Killester Garden Village werd gebouwd door de Local Government Board onder Brits bestuur van 1920-1922. In 1922 werd de Ierse Vrijstaat opgericht en vond de machtsoverdracht plaats toen het Britse bestuur vertrok. De bouw van Killester Garden Village duurde voort tot 1923, toen het voltooid was en bestond uit drie delen, The

Lees meer ...
  
Opdrachtgever: Local Government Board (British Adminstration)
Vervaardiger:
John Purser Griffith

John Purser Griffith (5 oktober 1848 – 21 oktober 1938) was een civiel ingenieur. Hij werd geboren in Holyhead, Noord-Wales, als enige zoon van William Griffith en Alicia Evans. Hij werd opgeleid aan het Trinity College in Dublin, waar hij in 1868 zijn Diploma Civiele Techniek behaalde.

In 1871 werd hij assistent van Bindon

Lees meer ...
Beschermd stadsgezicht: Ja
Toelichting:
Brownen Maher, gemeenteraadslid in het gebied, diende in 2004 een amendement in op het ontwikkelingsplan van de gemeenteraad, als erkenning van het historisch belang van de woningbouw, die werd gebouwd door de Soldiers and Sailors Land Trust voor soldaten uit de Eerste Wereldoorlog en hun gezinnen. Het gebied dat bekend staat als The Demesne,
Lees meer ...
Algemene staat van de tuinstad: Goede staat

Algemene beschrijving

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de grootste Ierse woonwijk voor ex-militairen uit de Eerste Wereldoorlog op het eiland Ierland werd voltooid. Killester Garden Village bestond uit 247 bungalows en was het vlaggenschip voor terugkerende Ieren uit wat door sommigen "de oorlog die alle oorlogen beëindigde" werd genoemd.

Onder de Irish Land (Provision for Sailors and Soldiers) Act van 1919 begon de Britse regering met de bouw van woningen voor de Ierse ex-militairen uit WO1. De plannen voor het landgoed Killester waren gebaseerd op het 'Garden City'-concept, dat bestond uit semi-landelijke woningen met een lage dichtheid en grote tuinen en gemeenschappelijke ruimten. In 1920 begon men in Killester met de bouw van 247 bungalowwoningen volgens dit concept, terwijl op de achtergrond de Onafhankelijkheidsoorlog woedde. Het Killester landgoed van in totaal 39 hectare werd opgedeeld in drie delen, The Demesne, Middle Third en Abbeyfield. Het was de bedoeling dat het landgoed zou worden opgedeeld in een militaire hiërarchie met officieren in de Demesne, onderofficieren in Middle Third en soldaten en matrozen in het grootste deel van Abbeyfield, maar dit plan werd onderuit gehaald toen de huizen werden verwisseld en toegewezen volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Het landgoed heeft zijn eigen treinstation, gebouwd in 1923, dat nu Killester DART Station is, en er werd ook een busmaatschappij opgericht om de nieuwe gemeenschap te bedienen, ironisch genoeg

Lees meer ...

Architectuur / Stedenbouw

Het Killester Garden Village was zijn tijd ver vooruit toen het in het begin van de jaren 1920 werd gebouwd, want het was gebaseerd op Ebenezer Howards 'Garden City Concept'. Dit concept was bedoeld om nieuwe voorsteden te creëren van semi-landelijke huizen met een lage dichtheid en grote recreatiegebieden, met betaalbare woningen. Zijn vison was een perfecte mix van natuur en stad.

Dit concept was het perfecte huisvestingsmodel voor de Killester veteranen, want veel van deze ex-militairen leden aan shellshock van de slagvelden, wat we nu kennen als PTSS. Veel van de veteranen hier in Killester leden ook aan fysieke handicaps van de frontlinies. Het Killester Garden Village bood een unieke plek voor de ex-militairen en hun gezinnen, omdat het een rustig en vredig gebied was, omgeven door natuur, een mooie omgeving vergeleken met de loopgraven van de Somme of de landtongen van Gallipoli. Het Killester landgoed was een unieke plek voor de ex-militairen en hun gezinnen.

Op het landgoed woonde een enorme mix van ex-militairen, sommigen van het Britse leger, de Royal Navy en het Royal Flying Corps (later de Royal Air Force). De meerderheid van de Killester ex-militairen diende voor WO1 en een handvol heeft gediend in de Boerenoorlog! Interessant genoeg was één Killester ex-militair, Alexandra Walker, voor de oorlog een Antarctica Verkenner en diende aan boord van de Scotia op de Schotse expeditie onder leiding van William Speirs Bruce! Er waren ook ongeveer een dozijn Killester

Lees meer ...

Partijen

Killester Garden Village Committee

Killester Garden Village Committee

Bewonersorganisatie (incl. VVE)

Legenda